Voordelen e-learning en blended learning.

Deze video geeft een goede indruk over een van de grootste voordelen: extra rendement!

Top!

Ik wil meer weten

 

Flexibiliteit, plaats en tijd onafhankelijk
Deelnemers hebben 24/7 toegang tot trainingsmogelijkheden waar en wanneer ze maar willen, thuis of op het werk. Het leermateriaal kan gemakkelijk in ‘brokjes’ worden verdeeld, waardoor de cursist de stof beter naar eigen behoefte kan opnemen.

Besparing trainingstijd met behoud van kwaliteit
Bij klassikale trainingen moeten alle deelnemers evenveel tijd besteden aan de training. Bij e-learning kunnen deelnemers in hun eigen tempo leren en net zo veel tijd aan de training besteden, als zij dat nodig hebben. Dit levert ook direct besparing op ten aanzien van het verlies aan productie-uren bij de opdrachtgever!

Besparing reistijd en reis- en verblijfskosten
Dankzij e-learning hoeven deelnemers minder te reizen om deel te nemen aan cursussen of opleidingen. Ze geven ook minder geld uit aan reis- en verblijfskosten.

Sneller leren
Dankzij e-learning is het mogelijk om meer deelnemers in kortere tijd te trainen. Je kunt met één trainer meer deelnemers bereiken dan voorheen, omdat je trainer en deelnemers minder bij elkaar hoeft te brengen in één ruimte. In combinatie met on site leren wordt de effectieviteit nog groter. We spreken dan blended learning: mix van online en onsite leren.

Actuele consistente kennis
Trainers en opleiders kunnen het trainingsmateriaal makkelijk up-to-date houden door in een handomdraai voor een geheel netwerk een aanpassing te doen, waardoor de deelnemers toegang hebben tot de meest actuele informatie. Dat bespaart veel tijd en maakt het werken stukken efficiënter en effectiever.

Didactische voordelen
Een belangrijke winst van e-learning, is het feit dat het mogelijk is een rijkere leeromgeving te maken. Daarnaast is het mogelijk om geautomatiseerd voortgangstoetsen af te nemen en de voortgang van het ontwikkelproces te bewaken. Ook kunnen meer deelnemers en actievere rol hebben bij online discussies dan bij face-to-face discussies. Via simulaties en games kunnen deelnemers in een veilige omgeving leren omgaan met complexe problemen, hun risico’s en onzekerheden. Door complexe vraagstukken te visualiseren, kunnen zij er meer betekenis aan verbinden, wat een belangrijke voorwaarde voor leren is.

Werken en leren integreren
Dankzij e-learning kunnen deelnemers op verschillende locaties gemakkelijker werken aan een gezamenlijk nieuw project en met elkaar communiceren. Leren en werken vinden geïntegreerd plaats.

Samenwerkend leren
Leren is een sociaal proces waarbij interactie, communicatie en samenwerken een cruciale rol spelen in de kennisverwerving en –ontwikkeling van deelnemers. Daarnaast is belangrijk dat  leren plaats vindt in een relevante, complexe en flexibele, authentieke omgeving. Deelnemers kunnen daardoor hun kennis beter transformeren naar relevante, andere situaties.

Competentiegericht leren
Competenties kunnen eenvoudig gekoppeld worden aan trainingen en toetsen.

Klantenbinding
E-learning kan ook worden gebruikt als extra service voor klanten en dus voor klantenbinding. Bijvoorbeeld bij nieuwe producten  kunnen deelnemers een training via internet doen om hun kennis op het gewenste peil te brengen. Bedenk ook eens wat je als trainer of coach aan extra toegevoegde waarde kunt bieden aan uw klanten. Dat is voor veel trainers een belangrijke reden om met ons aan de slag te gaan. Wij helpen u daar graag bij!

Duurzamer en Duurzamer
E-learning heeft een positief effect op duurzaamheid op twee manieren. Enerzijds doordat reistijd beperkt wordt en anderzijds doordat het geleerde beter label duurzaambeklijfd. Het gaat in ontwikkeltrajecten tenslotte om het rendement en dat blijkt door de gecombineerde inzet van e-learning met face-to-face activiteiten hoger te zijn.

Wilt u met deze voordelen nog in gedachten eens zien voor welke toepassingen e-learning nu eigenlijk allemaal ingezet kan worden? Klik hier voor een overzicht van de toepassingen van e-learning.

Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten als je met e-learning aan de slag wilt. Klik hier om deze aandachtspunten te bekijken

Ik wil meer weten