NIOF 2013

Posted · Add Comment

Doel van NIOF 2013

Om bij te blijven, is innoveren nodig. U als ondernemer weet dat als geen ander. Maar soms komt het financieel even niet uit. Dan verdwijnt de offerte van een externe deskundige weer in de lade. Of stelt u deelname aan die buitenlandse beurs een jaartje uit. De Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2013, kortweg NIOF 2013, geeft net dat financiële steuntje in de rug, waardoor u wel tijdig kunt investeren in innoveren.

Subsidiemogelijkheden

Ontwikkeling en vermarkting

Ondernemers kunnen de NIOF 2013 gebruiken voor een bijdrage in de advieskosten door een externe adviseur. Die experts kunnen ingehuurd worden voor de ontwikkeling van een nieuw product, dienst of technisch nieuwe werkwijze. Daaronder valt ook het bouwen van een prototype, waarbij ook de materiaalkosten gesubsidieerd worden. Maar deskundigen kunnen ook ingeschakeld worden voor het opstellen van een strategisch marketingplan, het uitvoeren van markt- of een haalbaarheidsonderzoek en/of onderzoek of advies bij bedrijfsovername.

Verhoging inzetbaarheid werknemers.

Dit onderdeel is nieuw in de NIOF en komt uit onze eerdere regeling Human Resource Management plus 2010 (HRM+ 2010). Het doel van dit onderdeel is om de sociale innovatie bij ondernemers te stimuleren. Dit onderdeel biedt de volgende twee mogelijkheden:

  • het laten uitvoeren van een employabilityscan en de direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten;
  • het opstellen van een ontwikkelingsplan om het beste uit uw medewerkers te halen en de direct daarbij horende begeleidingsactiviteiten.

Een employabilityscan geeft inzicht in de motivatie, mobiliteit en competenties van uw medewerkers. Voorbeelden van een ontwikkelingsplan zijn een scholingsplan of een plan om de competenties van uw medewerkers verder te ontwikkelen.

Eerste hulp bij ontwikkeling

Wij helpen u graag, samen met onze partners, bij het opstarten van alle activiteiten om optimaal gebruik te kunnen maken van deze regeling. Klik hier om een afspraak te maken.