Multi channel leren

Het multi channel leren is een visie op leren waarbij niet alleen de lerende centraal staat, maar ook vanwege efficiency en effectiviteit gebruik gemaakt van alle mogelijke kanalen en methoden om de leerdoelstellingen te halen. Waar bij e-learning nog vooral de computer, tablet en de verbinding met internet een belangrijke spelen, maken we bij multi channel gebruik van alle mogelijke kanalen om met de lerende te communiceren. Het verzenden van berichten via SMS  en dergelijke spelen dus ook een belangrijke rol.

Dit vraagt van opleiders een andere visie op leren. Zij moeten als eerste uit hun comfort zone en nadenken over het leren anders, leuker en voor effectiever kan. Hoe kun je de lerende zo sterk mogelijk betrekken en uitdagen zich te ontwikkelen?

De meeste gebruikte concepten tot nu toe zijn: e-learning en blended learning.

E-Learning

Een eenduidige definitie van e-learning is eigenlijk niet te geven, aangezien de meningen over e-learning behoorlijk uiteen lopen. Wel wordt e-learning vaak gezien als een goed middel om afstandsonderwijs mogelijk te maken. Dit komt door de eigenschappen van e-learning: het maakt plaats- en tijdonafhankelijk opleiden en trainen mogelijk.

Een brede definitie van e-learning is: elke leervorm die gebruikmaakt van een computernetwerk voor distributie, communicatie over en weer en facilitering.

E-learning richt zich op:

  • Het leerproces zelf, zowel individueel als in groepsverband
  • Het ontwikkelen en beheersen van leermateriaal en leerprocessen
  • Het organiseren van leeractiviteiten.

E-learning wordt inmiddels binnen veel scholen, bedrijven en trainingsorganisaties gebruikt. In 2012 gebruikten 24% van de trainingsorganisatie een vorm van e-learning. Ook  steeds meer bedrijven besluiten een eigen digitale academie in te richten om hun opleidingen beter te faciliteren.

Meer weten over e-learning

Blended Learning

Eén definitie is “een combinatie van online leren en contactonderwijs”. Er wordt binnen specialisten flink gediscussieerd over de juiste definitie, als deze al bestaat. De neiging is om steeds breder te kijken naar opleiden en trainen en ook meer begrippen op te nemen in de definitie van blended learning. Het is niet alleen het mengen van techniek maar ook van werkvormen en media.

In dit verband zijn de drie meest gebruikte definities van ’blended learning’:

  • De geïntegreerde combinatie van traditioneel onderwijs en ’online’ onderwijs.
  • De combinatie van gereedschappen en media in een eLearning omgeving.
  • De combinatie van didactische strategieën, ongeacht het gebruik van technologie.

De voordelen van blended learning