Mensen maken het verschil

Posted · Add Comment

Mensen maken het verschil. Tijdens coachinggesprekken en trainingen valt het mij op dat mensen soms de verantwoordelijkheid van wat hen ‘overkomt’ bij anderen leggen. Het is mijn missie en passie om op een respectvolle en authentieke wijze mensen en bedrijven te inspireren en uit te dagen bij het realiseren van hun eigen doelen. Ze te helpen bij het nemen van hun eigen beslissingen en deze om te zetten in doelgerichte ACTIE. Als mensen met een beetje hulp hun eigen verantwoordelijkheid pakken gebeuren er altijd mooie dingen!

Wat voor mensen geldt, geldt zeker ook voor bedrijven. Elke verandering binnen een organisatie begint met de ontwikkeling van individuele medewerkers. In de huidige economie voelen bedrijven de toenemende druk van kosten en regelgeving. Door deze druk voelen ook medewerkers zich belast. Dit leidt zelfs in veel gevallen tot een toename van ‘stress’ en ziekteverzuim. Momenteel heeft zelfs ruim 70% van het ziekteverzuim op een of andere manier te maken met stress. Leidinggevenden zoeken dan oplossingen in de marge, terwijl de werkelijke problemen en de oorzaken blijven liggen. Medewerkers zitten niet op de juiste plekken of hebben niet de mogelijkheid of het vermogen hun talenten volledig te benutten. Dit kost het bedrijfsleven heel veel geld!

Het ontwikkelen van leiderschap en van medewerkers is méér dan een training volgen of  het aanpassen van een werkproces aan een niet functionerende kracht! Vaak zijn er veel trainingen geweest en die hebben blijkbaar niet of niet voldoende geholpen. Er is dus iets anders nodig. Iets dat echt werkt en blijft werken!

Door de inzet van doel en resultaatgerichte interventies krijgen we meer en dieper inzicht in het gedrag en de communicatiestijlen van mensen. Op die manier stemmen we de instrumenten die nodig zijn om de doelen te behalen af op de mens en het bedrijf.

Het zoeken naar de perfecte balans, dat is vakwerk. Ik wil u uitdagen de juiste dingen op de juiste manier te doen. Mijn ervaring leert dat dit in alle gevallen leidt tot een aanzienlijke toename van productiviteit, efficiency en effectiviteit.