De lerende organisatie

foqis contact button-pagina001

Een lerende organisatie is een organisatie waarvan de leiding en de medewerkers zich realiseren dat voortdurend ontwikkelen een wezenlijk deel uitmaakt van het beleid en het dagelijks werk. Met andere woorden; zij beseffen dat het
noodzakelijk is zich constant te blijven ontwikkelen en te zoeken naar kennis en nieuwe vaardigheden om de voortdurende veranderingen minimaal bij te blijven en bij voorkeur voor te blijven. Medewerkers in een lerende organisatie stimuleren elkaar te leren en hun ambities na te leven. De organisatie bevordert en ondersteunt dit van harte.

Wie is verantwoordelijk

Binnen een lerende organisatie is het een gedeelde verantwoordelijkheid dat iedereen op peil blijft. In veel gevallen zal een medewerker zelf het initiatief nemen om eventuele lacunes in kennis en of vaardigheid op te lossen. De manier waarop kan totaal verschillend zijn. Lang niet altijd is het noodzakelijk om trainingen te volgen. De kennis en ervaring in de lerende organisatie kan uitstekend worden gebruikt om andere medewerkers te helpen bij hun ontwikkeling. Denk eens aan het aloude systeem van Meester en Gezel

Talentontwikkeling

In een lerende organisatie is het heel normaal dat er iemand is die meedenkt bij het ontwikkelen van talent. Op de vraag echter binnen bedrijven en organisatie of een dergelijke functionaris er is moet meer dan 90% helaas ontkennend antwoorden! Door het leer en ontwikkelproces in te bedden in de organisatie en af te stemmen op de praktijk ontstaat er een dubbele werking. Wij noemen dat duurzaam ontwikkelen. Het gebruik van een digitale leeromgeving versterkt dit nog eens extra.

Leiderschap tonen

Het leiderschap in een organisatie is van grote invloed op de cultuur van leren, ontwikkelen en veranderen. Het begint bij het vaststellen van beleid vanuit een visie op ontwikkelen. Wij helpen organisatie bij het maken van beleid op dit gebied. In aansluiting op het nieuwe beleid kunnen we helpen bij het vaststellen van de leerbehoeften en het invullen ervan. Kijk ook eens bij bedrijfsacademie.

Tips voor talentontwikkeling

  • Breng de talenten in uw organisatie in kaart
  • Maak bij selectie en werving gebruik van goede instrumenten
  • Betrekt iedereen bij talentontwikkeling: leidinggevenden, P&O en medewerkers
  • Reserveer budget voor ontwikkelen en opleiden omdat u het belangrijk vindt en niet alleen omdat de CAO het voorschrijft
  • Zorg voor visie en draagvlak bij leidinggevenden ten aanzien van ontwikkelen van talenten
  • Zorg voor sterk leiderschap! Zwakke leiders verzamelen zwakke mensen om zich heen, sterke leiders verzamelen sterke mensen!
  • Zorg voor het aantrekken van jonge mensen en laat deze samenwerken met oudere medewerkers. Zij worden er beiden beter van.

Zelf een lerende organisatie worden?

Ik wil een afspraak maken