Mini onderzoek e-learning

Posted · Add Comment

Resultaten van de enquête e-learning

Met behulp van ons enquête systeem hebben we de afgelopen dagen een mini onderzoek gehouden op het gebied van e-learning. Uit een veel groter onderzoek uit 2012 van de SEO (Stichting Economisch Onderzoek) bleek dat 70% van de bedrijven die in Nederland bedrijfstrainingen aanbieden positief naar e-learning kijken. 45% geeft aan dat e-learning de komende jaren belangrijk voor hen zal worden. 25% geeft zelfs aan dat dit zeer belangrijk zal worden.

Wij waren niewsgierig hoe de bezoekers van onze site daarover denken. Daarvoor hielden we een mini enquête. De enquête is voor elke bezoeker toegankelijk via de volgende link:

http://www.foqisresearch.com/openenquete/start/277

De resultaten worden van tijd tot tijd bijgewerkt en op deze site gepresenteerd.

type bedrijf

 

 

20% van de respondenten bestond uit organisaties die alleen coaching uitvoeren, 40% was trainingsorganisatie en 40% was een gecombineerd bedrijf dat zowel coaching als trainingen uitvoert.

 

 

 

 

ja of nee

 

 

 

 

80% van de respondenten maakt al gebruik van e-learning.

 

 

type trainingen

 

 

De grafiek links geeft aan welk type trainingen nu door middel van e-learning worden ondersteund.

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van e-learning, kijk dan eens hier.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden om zelf ook enquêtes te houden, klik dan hier voor het maken van een afspraak voor een persoonlijke demo.

Ons systeem voor het maken en houden van digitale onderzoeken, testen, enquêtes en scans treft u hier.