digitaal leren

E-learning

E-learning, blended learning, elektronische leeromgeving, digitaal leren; weet u de verschillen?

Er zijn veel misverstanden over e-learning of digitaal leren. Allereerst leidt het gebruik van e-learning niet automatisch tot meer motivatie bij deelnemers. Bij de inzet van e-learning of blended learning is het belangrijk dat de doelstellingen van de opleiding en/of de ontwikkeling van deelnemers centraal staan. De omgeving waarbinnen dat gebeurt staat in dienste van de kwaliteit van ontwikkeling. Daarnaast is er natuurlijk veel aandacht voor leer en werkvormen en didactische principes die een rol spelen.

Als al deze aspecten goed worden afgewogen en in de praktijk ook daadwerkelijk worden afgestemd, zal dat de kwaliteit van de opleiding en ontwikkeling ten goede komen. Onze leeromgeving heeft alle functionaliteit om een belangrijke rol te kunnen spelen bij ontwikkelen en opleiden. Daarnaast ondersteunen wij partijen die daarvoor verantwoordelijk zijn, bij de opzet en implementatie van e-learning.

Door de inzet van professionele hulpmiddelen bij het proces van ontwikkelen vergoot u het rendement van dit proces. Dat geldt ook voor trainers en coaches die digitaal leren inzetten als extra instrument naast hun andere methoden van ontwikkelen. Blended coaching of training biedt u de mogelijkheid om het leerproces te volgen en in lijn te brengen met de strategie waarin de meest efficiënte en persoonlijke leermethode wordt benut. Bij blended coaching en leren is het uitgangspunt dat medewerkers voor een deel zelf bepalen wanneer, hoe, waar en in welk tempo ze leerstof tot zich nemen. Ook delen ze on en offline leerervaringen, hetgeen het leerproces stimuleert.

Bekijk hier de digitale brochure over onze digitale leeromgeving: Foqis E-Learning

Video over ons digitaal leer en coachsysteem

Deze video geeft een goed overzicht van de mogelijkheden en de grote voordelen!

Ik wil meer weten