Duurzaam ontwikkelen

Hoe gebruikt u e-learning als instrument bij duurzame oplossingen bij persoonlijke en organisatie ontwikkelingen?

duurzaamheidHet zijn roerige tijden in de markt. Veel bedrijven hebben het moeilijk als gevolg van de effecten van de crisis. Het lijkt wel of de concurrentie steeds heviger wordt, ieder bedrijf vecht om toch weer die order te kunnen schrijven. Alle werkzaamheden moeten sneller, beter en efficiënter worden uitgevoerd, er worden steeds hogere eisen gesteld aan producten én aan de dienstverlening.  Het niet voldoen aan deze verwachtingen maakt net het verschil tussen wel succesvol zijn of niet.

Door al deze veranderingen worden er steeds hogere eisen gesteld aan de medewerkers. Juist deze medewerkers maken het verschil in uw onderneming! In hoeverre zijn úw medewerkers toegerust om alle taken op een juiste wijze uit te voeren; op tijd, binnen de gestelde- en beschikbare tijd, met oog voor hoge kwaliteit en goede dienstverlening, zonder daarbij de commerciële aspecten uit het oog te verliezen?

Uw medewerkers tijdig toerusten (opleiden en ontwikkelen) zodat zij aan alle hoge verwachtingen kunnen voldoen, is dus zeer zeker zinvol. Op deze wijze kan uw onderneming zich positief blijven onderscheiden!

Ontwikkeling kan duurzaam op twee manieren: duurzamer in de zin van minder belasting voor ons milieu en vooral ook duurzamer in de zin van langer en beter beklijven! Dit laatste is voor de effectiviteit en efficiency natuurlijk zeer belangrijk!

Wij ondersteunen onze klanten op dit gebied vanuit onze missie:

” Een wezenlijke bijdrage leveren aan de

ontwikkeling van mens en organisatie”.

Duurzame persoonlijke en organisatie ontwikkeling kenmerkt zich door een gebalanceerd proces met gebruik van de juiste technische hulpmiddelen. In elke fase van het proces heeft ieder van de betrokken partijen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. Een goed programma kenmerkt zich in ieder geval door de volgende aspecten.

Theorie – oefenen – verdiepen –   doen

Duurzaam ontwikkelen: door de inzet van e-learning en blended learning bent u beter in staat deze aspecten te borgen en uw proces te bewaken. Kijk eens naar de positieve effecten van deze manier van duurzaam ontwikkelen op deze pagina.

Ik wil meer weten