Blended Learning voor Bedrijven

U bent verantwoordelijk voor een bedrijf of organisatie en weet dat het voortduren opleiden onvermijdelijk is. U bent van mening dat het belangrijk is uw mensen op een hoog niveau te brengen en te houden. Daarom kiest u er bewust voor een deel van uw loonsom te besteden aan opleiding en ontwikkeling. U bent in goed gezelschap! Veel ondernemers volgen uw voorbeeld, hoewel de crisis van de afgelopen jaren het opleidingsbudget zwaar onder druk heeft gezet. U bent anders gaan denken over de kwaliteit van opleidingen.

Voor de crisis dachten veel ondernemers minder na over de kwaliteit, maar ging het er vooral om bezig te blijven. Nu de budgetten beperkter zijn, is het nog Reden invoering e-learningbelangrijker goede keuzes te maken. Onderzoek in Engeland leerde dat 68% van de grote onderneming in de afgelopen 4 jaar e-learning en blended learning invoerden. De belangrijkste redenen waren:

  1. Kosten van opleidingen moeten omlaag
  2. Lastige organisatie i.v.m. afstanden
  3. Just in time trainingen gewenst
  4. Meer trainingen voor meer medewerkers
  5. Reductie verleturen

Contactonderwijs is nog steeds populair en zal dat ook blijven. In de onderstaande video ziet u waarom het blended leerproces effectiever is dan het reguliere onderwijs met uitsluitend contacturen. Natuurlijk zullen contacturen nooit verdwijnen, ze zijn zelfs nodig voor een optimaal proces. Door de inzet van een bedrijfsacademie bent u in staat, eventueel met uw bestaande partners in opleidingen, dit proces beter te stroomlijnen, effectiever en rendabeler te maken. Wij helpen u daar graag bij.

 

Ik wil meer weten