Blended Learning Voor Trainers

Blended Learning is niet meer weg te denken uit trainingen. Steeds meer trainingsorganisatie combineren hun programma’s met ondersteuning met blended learning door middel van een digitale leeromgeving. Het effect van deze manier van trainen is, mits goed opgezet, groter dan de traditionele manier van trainen.Marktontwikkeling e-learning

In 2012 deed de Stichting Economisch Onderzoek onder bedrijven die bedrijfstrainingen aanboden onderzoek naar het gebruik van e-learning. Op dat moment gaf
24% aan iets met e-learning te doen. 45% gaf aan dat e-learning voor hun toekomst belangrijk zou zijn en 25% gaf aan dat het gebruik van e-learning en blended learning voor hun toekomst zeer belangrijk zou zijn.

Reden invoering e-learningUit onderzoek in Engeland kwam in 2013 naar voren dat 68% van grote ondernemingen met meer dan 10.000 werknemers de afgelopen 4 jaar e-learning en blended learning invoerden. De eerste drie reden zorgen voor 50% van het totaal. Deze redenen zijn achtereenvolgens:

  1. Kosten van opleidingen omlaag
  2. Organisatie i.v.m. grote afstanden
  3. Just in time programma’s

Andere redenen waren dat het hierdoor mogelijk was om voor meer mensen opleidingen te (laten) verzorgen en de reductie van verlet uren.

Voor trainers betekent dit alles dat het in de toekomst onvermijdelijk zal zijn om aan klanten programma’s anders aan te bieden. Veel trainers denken nog steeds dat het gebruik van blended learning ten koste van omzet zal gaan, terwijl de praktijk heel duidelijk aantoont dat dit juist tot stijging van omzet kan zorgen.

Wij helpen graag met het ontwikkelen van een nieuwe kijk op trainen en opleiden en de implementatie van een digitale leeromgeving binnen uw onderneming. U vergroot daarmee uw toegevoegde waarde aanzienlijk!

Ik wil een afspraak maken