Bezuinigen of verbeteren?

Posted · Add Comment

De discussie over bezuinigen is in volle gang en politici vallen, zoals was te verwachten, over elkaar heen om hun mening daarover te geven. De leden van het Kabinet zijn voorzichtig in hun uitspraken en stellen hun mening liever uit tot na de zomer, terwijl de oppositie en stevig tegenaan gaat en twijfel en onrust zaait. Zij zouden niets liever willen dan het Kabinet op dit moment hierover te laten struikelen. De economen geven tegengestelde adviezen en bevechten elkaar om de waarheid over consumenten vertrouwen, huizenmarkt, dekking van pensioen en economische groei.

Als je goed naar deze aspecten kijkt valt het mij op dat het vooral om het eigen belang gaat. De eigen waarheid, waarbij men vooral niet meer open staat of wil staan voor de mogelijkheid dat de ander wel eens meer gelijk zou kunnen hebben. Eigen belang en eigen posities geven de doorslag en vormen de drijfveren in de discussie.

Kijkend naar de problemen met de financiering van ons land is de conclusie simpel: we geven meer uit dan we hebben! Dan zijn er verschillende mogelijkheden: we gaan minder uitgeven (bezuinigen) en/of we zorgen dat ons kas wordt gespekt. Een mogelijk waarover volgens mij veel te weinig wordt nagedacht, in ieder geval te weinig openlijk over wordt gesproken, is het effectiever en efficiënter maken van hetgeen de overheid geld aan uitgeeft.

Vele onderzoeken hebben al aangetoond dat de zorg effectiever kan, het onderwijs slimmer, de publieke omroepen voordeliger, defensie efficiënter, het totale ambtenaren apparaat effectiever en kleiner, justitie beter en ga zo maar door. Het gaat dan niet alleen over al of geen hoge salarissen, maar over structureel slimmer, effectiever en efficiënter! Dit streven wordt echter geblokkeerd door de eigen belangen van de bestuurders van partijen met ogenschijnlijk tegengestelde belangen. Niemand wil iets opgeven en ieder strijd voor zijn eigen positie.

Volgens mij wordt het hoog tijd dat de bestuurders van dit land op alle niveaus en de bestuurders van alle semi overheid en door de overheid gesubsidieerde instellingen en organisaties hun eigen belang aan de kant zetten en zich inzetten voor het gemeenschappelijk belang. Ik ben ervan overtuigd dat met een niet al te grote inspanning het mogelijk is de 6 miljard die bezuinigd zou  moeten worden op te lossen door kwaliteit te gaan leveren. Het betekent wel dat er fundamentele beslissingen moeten worden genomen vanuit het belang van ons allen en dat lokale en regionale belangen soms ondergeschikt moeten worden.

Oproep aan alle bestuurders: Stop met zeuren, ga aan de slag, help elkaar, denk mee en neem beslissingen die ons vooruit helpen!