Bedrijfscultuur en EmoTech

Bedrijfscultuur is de gemeenschappelijke verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie, de ‘sociale lijm’ die de mensen aan elkaar en aan de organisatie bindt. Aldus Wikipedia. De organisatiecultuur bepaalt dan ook hoe formeel een organisatie is, hoe de omgangsvormen zijn, wat de kledingcode is, maar ook hoe de hiërarchische verhoudingen zijn. En dat kan heel afwijkend zijn, denk alleen maar aan het verschil tussen werken bij een bank of in een verpleeghuis. Een goede bedrijfscultuur draagt bij aan het succes van een bedrijf. Maar weet je of de bedrijfscultuur goed is? Dat kan met het EmoTech onderzoek van 40Hz, een organisatie-effectiviteitscan die de ‘hartslag’ van de organisatie meet en een agenda biedt voor dialoog om zo tot een betere organisatiecultuur te komen.

Bedrijfscultuur maakt het verschil. Onderzoek wijst uit dat 70 procent van de fusies mislukt door een slechte organisatiecultuur. Maar ook dat 24 procent van de medewerkers vertrekt omdat ze zich niet thuis voelen in de organisatiecultuur. Biedt een organisatie geen uitdagingen meer dan stijgt dit percentage naar 45. Wil een bedrijf mensen aan zich binden dan is het dus van groot belang om een goede organisatiecultuur te hebben. Een positieve cultuur vermindert het ziekteverzuim, verhoogt de loyaliteit, verhoogt de productiviteit en vergroot het draagvlak voor veranderingen. Hoewel organisatiecultuur een ongrijpbaar iets lijkt is het wel degelijk te meten. De EmoTech scan is daarvoor een goed instrument.

Wat doet EmoTech?

EmoTech scant acht essentiële energiebronnen die de effectiviteit sturen:

  • motivatie
  • communicatie
  • flexibiliteit
  • zorgvuldigheid
  • teamgeest
  • betrokkenheid/commitment
  • inzet/werkplezier
  • klantgerichtheid

EmoTech scant abstracte zaken en biedt vervolgens praktische handvatten. Dus geen lijvige rapporten op het bureau waar niemand meer wat mee doet. Het visualiseert de energiebronnen en brengt de effectiviteit in kaart. Daarbij valt te denken aan het verschil in denken, doen en handelen tussen de leidinggevenden en de medewerkers. Wat zijn de belevingsverschillen per afdeling? Wat is de effectiviteit van de gezamenlijke inspanning?

Aan de slag met EmoTech

De relatie tussen de verschillende werk/managementniveaus wordt per afdeling gevisualiseerd in een grafiek. De scan maakt het onbespreekbare bespreekbaar en is begrijpelijk voor iedereen. Op basis van de scan wordt samen met u een prioriteitenlijst gemaakt voor verbeteringen per afdeling. Niet alleen het management wordt hierbij betrokken, maar juist ook uw medewerkers. Hierdoor ontstaat commitment en wordt weerstand bij medewerkers voorkomen. De prioriteitenlijst vormt een transparante agenda voor dialoog. De insteek daarbij is: hoe komt het dat het is zoals het is en wat gaan we daar aan doen? Een organisatiecultuur is namelijk niet alleen waarneembaar, maar ook voelbaar, meetbaar én te veranderen.

 

Ik wil meer weten