Aandachtspunten e-learning

Natuurlijk zijn er ook de nodige aandachtspunten voor gebruikers van e-learning. Als u wilt mag u dat ook nadelen noemen, maar door er goed naar te kijken ervaart u zelf wel dat het niet erg moeilijk is deze nadelen om te zetten in uw voordeel!

opletten

Vereiste houding en vaardigheden

E-learning vraagt behoorlijk discipline van de deelnemers. Het vraagt inzet en een goede motivatie. Ook behoort een deelnemers te beschikken over minimale ICT-vaardigheden. Dit betekent dat hij in ieder geval overweg moet kunnen met internet.

Voorkeur voor leren
Elk mens heeft zo zijn of haar eigen voorkeur leerstijl. Diverse onderzoeken wijzen uit dat deelnemers ICT vermijden, als het even kan. Dit nadeel wordt waarschijnlijk minder naarmate degenen die zijn opgegroeid met de computer en Internet deel nemen aan opleidingen (“net generation”). Maar ook dan is het de vraag of men ook graag via Internettechnologie wil leren. In de praktijk blijkt bijvoorbeeld dat ICT-ers ook het liefste face-to-face trainingen volgen, omdat men al de hele dag met ICT werkt. Blended learning is dan ook een goede mix!

Weerstand en twijfel vooral bij opleiders
twijfelDe invoering van e-learning leidt tot een andere manier van leren. Opleiders en trainers zullen op een andere manier moeten gaan werken en zijn daartoe lang niet altijd bereid. Bijvoorbeeld omdat zij niet geloven dat goede leerresultaten met e-learning kunnen worden bereikt of dat de kosten niet opwegen tegen de baten. In vergelijking met face-to-face leersituaties zijn zij minder goed in staat om te variëren in leerinhouden en werkvormen. Verder zullen trainers weerstand tegen e-learning hebben als deze manier van leren leidt tot een hogere werkdruk. Dankzij e-learning kun je als trainer immers meer lerenden begeleiden.

Leren in eigen tijd?
Een werkgever vindt het ongetwijfeld prachtig dat zijn werknemers niet meer overdag naar een training moeten, maar de deelnemers zelf zullen minder gemotiveerd om in eigen tijd te gaan leren terwijl men nu in de tijd van de baas een cursus mag volgen. Dit vraagt om goede communicatie over leertrajecten, doelstellingen en methoden.

Contentontwikkeling zou duur zijn
Het ontwikkelen van kwalitatief goede online leerstof is nog steeds arbeidsintensief en dus duur. Vooral wanneer een bedrijf met e-learning een specifiek probleem wil oplossen, waarvoor zij een maatwerk toepassing nodig heeft, kan daar een flink prijskaartje aan hangen. In de praktijk komt het daarom ook voor dat kwalitatief minder goede content wordt gebruikt. Dat gaat ten koste van de kwaliteit van het leren. Wel komen de laatste tijd steeds meer applicaties op de markt waarmee het eenvoudiger (en dus goedkoper) is om kwalitatief goede online leerstof te ontwikkelen. Goed advies en gedegen ondersteuning zijn hiervoor dan ook erg belangrijk. Wij bieden u deze kennis en ervaring.

Ouderwets leren
Het is niet eenvoudig om met behulp van ICT een krachtige, flexibele leeromgeving te ontwikkelen, waar lerenden samen leren. Dat leidt er toe dat vormen van e-learning worden gebruikt die eigenlijk gebaseerd zijn op gedateerde opvattingen over leren.

Niet altijd geschikt
Het is niet mogelijk om alle leerdoelen te bereiken met e-learning. Wie durft  bijvoorbeeld zijn blinde darm te laten verwijderen door een arts die online geleerd heeft te opereren? Als opleider moet je daar goed over nadenken en altijd uitgaan van de doelstellingen van de deelnemers in plaats van alleen vanuit je eigen doelstellingen.

Investeringen
investeringenBij sommige aanbieders van e-learning wordt de klant geconfronteerd met hoge investeringen. In de eerste plaats zal de organisatie in hard- en software en bandbreedte moeten investeren. Op de tweede plaats zullen medewerkers ruimtes ter beschikking moeten hebben waar zij ongestoord via een computer kunnen leren. Op de derde plaats vraagt e-learning om flexibiliteit van systeembeheerders. De beveiliging zal zodanig moeten worden ingesteld dat de e-learning omgeving zonder problemen gebruikt kan worden. Bovendien is de techniek die binnen e-learning programma’s wordt gebruikt nog steeds onvoldoende gestandaardiseerd, waardoor het niet altijd mogelijk is om de programma’s te gebruiken op een simpele pc (er worden bijvoorbeeld verschillende plug ins en cookies gebruikt).

Met ons systeem heeft u hier in ieder geval geen last van! Geen investeringen in soft of hardware. Geen aanslag op de tijd van systeembeheerders of gevaren op het gebied van veiligheid. Alles is eenvoudig te bedienen en wij nemen u het merendeel van het werk uit handen!


Conclusies
De inzet van e-learning kan zeker leiden tot effectievere en goedkopere manier van leren. Of dit het geval is, is onder meer afhankelijk van de kwaliteit van e-learning. Ook geldt dat kostenbesparingen en de mate van flexibiliteit verminderen als meer gebruik wordt gemaakt van mengvormen van face-to-face en online leren. Daar staat tegenover dat de mengvorm, het blended learning, weer meer rendement oplevert. Het is dus altijd belangrijk u goed te laten bijstaan door specialisten die weten waar zij het over hebben. Bij ons vindt u deze specialisten.

Klik hier voor een overzicht van de toepassingen van e-learning. Wilt u de voordelen nog eens nalezen? De voordelen van blended learning